verbindliche Bedienungsanforderungen für Einrichtungen von allgemeiner Verwendung eines Wohnhauses


verbindliche Bedienungsanforderungen für Einrichtungen von allgemeiner Verwendung eines Wohnhauses
gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai statusas Aprobuotas sritis šiluma apibrėžtis Teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose (statybos techniniuose reglamentuose, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklėse ir kt.) nustatyti pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, priešgaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, energijos taupymo, šilumos išsaugojimo ir kiti pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimo ir priežiūros reikalavimai. nuoroda http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=224599&Condition2= atitikmenys: angl. obligatory maintenance requirements of facilities of common use of dwelling-house vok. verbindliche Bedienungsanforderungen für Einrichtungen von allgemeiner Verwendung eines Wohnhauses rus. обязательные требования пользования и обслуживания объектов общего пользования жилого дома šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimas Nr. 3 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 5-94)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries: